Samenvatting Richtlijnen Dermatologie 2015

Deze 3e druk is een hernieuwde uitgave van de Samenvatting Richtlijnen Dermatologie 2012 en bevat samenvattingen van alle dermatologisch richtlijnen tot nu toe, onder redactie van drs. M.C. Urgert, drs. R.A. Kuin en dr. J.J.E. van Everdingen.

Een aantal richtlijnen is herzien en er zijn enkele nieuwe richtlijnen opgenomen, te weten: Compressietherapie, Contacteczeem, Diepe veneuze ziekte, Erysipelas, Lichen planus, Lichen sclerosus en Lipoedeem.

Ook zijn twee veldnormen chemische peeling en liposuctie in dit richtlijnenboek opgenomen.

 

312 pagina's/dchg medische communicatie/februari 2015

 

Het boek is te bestellen in de webshop  

Prijs: € 25,- inclusief btw en verzendkosten.